Besättning

Besättningen på Emsagro varierar beroende på val av event.
Skeppare ombord innehar Fartygsbefäl klass VIII samt Maskinbefäl klass VIII
(Deck officer class VIII, Enginer Officer class VIII